Povodňový plán městyse Černá HoraPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Černá Hora

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/004447/2020; ze dne 24. 08. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí
Č. j.: MBK 48536/2020; ze dne 13. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 12. 2023
offline verze 19. 12. 2023
digitalizovaná verze 19. 12. 2023
databáze POVIS 19. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i