Povodňový plán obce Čechy pod KosířemPOVODŇOVÝ PLÁN obce Čechy pod Kosířem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM011075/2015-219/To; ze dne 02. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR012910/2015; ze dne 23. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí
Č. j.: PVMU47318/2015; ze dne 20. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 01. 2023
offline verze 24. 01. 2023
digitalizovaná verze 24. 01. 2023
databáze POVIS 24. 01. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i