Povodňový plán obce Čechy pod KosířemPOVODŇOVÝ PLÁN obce Čechy pod Kosířem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/049914/2023; ze dne 06. 02. 2023
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-4473/2023/5419 /ju; ze dne 06. 02. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí
Č. j.: PVMU 47402/2023 40; ze dne 07. 03. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 01. 2023
offline verze 24. 01. 2023
digitalizovaná verze 24. 01. 2023
databáze POVIS 24. 01. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i