Povodňový plán obce BystřičkaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Bystřička

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-52582/2021/5419; ze dne 16. 12. 2021
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR942/000385/2022; ze dne 15. 02. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MUVS 34844/2022; ze dne 07. 04. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 03. 2022
offline verze 09. 03. 2022
digitalizovaná verze 09. 03. 2022
databáze POVIS 09. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i