Povodňový plán města Bystřice nad PernštejnemPOVODŇOVÝ PLÁN města Bystřice nad Pernštejnem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR943/004780/2022; ze dne 03. 08. 2022
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-34263/2022/5419-TK; ze dne 16. 08. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem - Odbor ŽP
Č. j.: BYS/17285/2022/OŽP/K1; ze dne 29. 08. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 12. 2022
offline verze 05. 12. 2022
digitalizovaná verze 05. 12. 2022
databáze POVIS 05. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i