Povodňový plán obce BýkovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Býkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-20515/2021/5419; ze dne 20. 05. 2021
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/114075/2021; ze dne 30. 06. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí
Č. j.: MBK 34589/2021; ze dne 14. 07. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 06. 2024
offline verze 14. 06. 2024
digitalizovaná verze 14. 06. 2024
databáze POVIS 14. 06. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i