Povodňový plán obce BýkoviceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Býkovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod: 
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ředitelka závodu - Ing. Marie Kutílková
Tel.: 565 382 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko
Vedoucí provozu - Petr Havlík, DiS.
Tel.: 516 414 961
E-mail: provozblansko@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky, které na území obce Býkovice spadají pod správu vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Žerůtský p. 10191742 4-15-02-0650-0-00
Bezejmenný tok 10198410 4-15-02-0650-0-00
Bezejmenný tok 10198612 4-15-02-0650-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: 956 952 111
Email: st952@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 201, mob.: 724 523 973
E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon 207 - příslušný správce VT na území obce:
Ing. Tomáš Hájek
Tel.: 956 952 407, mob.: 607 503 101
E-mail: tomas.hajek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky, které na území obce Býkovice spadají pod správu vodních toků Lesy ČR, s .p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Býkovka 10191493 4-15-02-0600-0-00, -0620-0-00
Křížovský potok 10197623 4-15-02-0610-0-00
Lhotecký p. 10197543 4-15-02-0600-0-00
Bezejmenný tok 10189263 4-15-02-0600-0-00