Povodňový plán městyse BrankovicePOVODŇOVÝ PLÁN městyse Brankovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-6277/2022/5419; ze dne 23. 02. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad
Č. j.: MUB/OŽP-23024/2022 ves; ze dne 30. 03. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 02. 2022
offline verze 03. 02. 2022
digitalizovaná verze 03. 02. 2022
databáze POVIS 03. 02. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i