Povodňový plán obce BorotínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Borotín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-38327/2022/5419/ju; ze dne 06. 09. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: DMBO 20290/2022; ze dne 09. 09. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 08. 2022
offline verze 04. 08. 2022
digitalizovaná verze 04. 08. 2022
databáze POVIS 04. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i