Povodňový plán obce BlatnicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Blatnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-25617/2023/5419-TK; ze dne 20. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 05. 2023
offline verze 10. 05. 2023
digitalizovaná verze 10. 05. 2023
databáze POVIS 10. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i