Povodňový plán obce BaškaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Baška

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/21689/2021/922/45.06; ze dne 22. 11. 2021
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR941/098680/2021; ze dne 25. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MMFM 1738/2022; ze dne 05. 01. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 12. 2021
offline verze 09. 12. 2021
digitalizovaná verze 09. 12. 2021
databáze POVIS 09. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i