Povodňový plán města ZubříPOVODŇOVÝ PLÁN města Zubří

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-3485/2022/5419; ze dne 10. 02. 2022
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR942/003342/2022; ze dne 17. 03. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby
Č. j.: MěÚ-RpR/029783/2022; ze dne 05. 04. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 03. 2022
offline verze 21. 03. 2022
digitalizovaná verze 21. 03. 2022
databáze POVIS 21. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i