Povodňový plán města ZubříPOVODŇOVÝ PLÁN města Zubří

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO33747/2015-219/To; ze dne 05. 08. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/002954/2015; ze dne 24. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚ-RpR/31878/2015; ze dne 31. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 10. 2021
offline verze 12. 10. 2021
digitalizovaná verze 12. 10. 2021
databáze POVIS 12. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i