Povodňový plán obce ŽeravicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Žeravice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM059717/2017-419/To; ze dne 24. 10. 2017
Lesy České republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/004909/2017; ze dne 20. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: OŽPÚP78885/17/380; ze dne 19. 12. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 03. 2021
offline verze 31. 03. 2021
digitalizovaná verze 31. 03. 2021
databáze POVIS 31. 03. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i