Povodňový plán města ZdicePOVODŇOVÝ PLÁN města Zdice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR955/016980/2023; ze dne 05. 05. 2023
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-39199/2023/320; ze dne 01. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí
Č. j.: MBE/45313/2023/ZP-Mar; ze dne 04. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 05. 2023
offline verze 02. 05. 2023
digitalizovaná verze 02. 05. 2023
databáze POVIS 02. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i