Povodňový plán obce ŽďárPOVODŇOVÝ PLÁN obce Žďár

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-44816/2022/5419/ju; ze dne 17. 10. 2022
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR942/012010/2022; ze dne 14. 10. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚT/61844/2014; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2022
offline verze 30. 11. 2022
digitalizovaná verze 30. 11. 2022
databáze POVIS 30. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i