Povodňový plán města ZbýšovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Zbýšov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce: 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Marie Kutílková - ředitelka závodu
Tel.: 
541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov
Ing. Bohuslav Štol - vedoucí provozu
Tel.:
 543 423 441
E-mail: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky, které spravuje Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Neslovický potok 10205970 4-16-02-099, 4-16-02-097
Brodky 10186112 4-16-02-098
Bezejmenný tok 10440950 4-16-02-097
Bezejmenný tok 10198596 4-16-02-097
Bezejmenný tok 10441359 4-16-02-098