Povodňový plán obce ZámrskPOVODŇOVÝ PLÁN obce Zámrsk

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/14/9082; ze dne 01. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor životního prostředí
Č. j.: 13918/2014/OŽP-2; ze dne 06. 05. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 11. 2022
offline verze 28. 11. 2022
digitalizovaná verze 28. 11. 2022
databáze POVIS 28. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i