Povodňový plán obce ZáhorovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Záhorovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM040135/2015-219/To; ze dne 15. 09. 2015
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/003505/2015; ze dne 10. 09. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: OZP/3504/15-27/Va; ze dne 13. 01. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 10. 2019
offline verze 25. 10. 2019
digitalizovaná verze 25. 10. 2019
databáze POVIS 25. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i