Povodňový plán obce Zádveřice-RakováPOVODŇOVÝ PLÁN obce Zádveřice-Raková

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-23793/2020/5419; ze dne 13. 07. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/004028/2020; ze dne 29. 06. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vizovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVIZ 012576/2020; ze dne 17. 08. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 08. 2020
offline verze 31. 08. 2020
digitalizovaná verze 31. 08. 2020
databáze POVIS 31. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i