Povodňový plán obce VýžerkyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Výžerky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-83580/2021/240-Do; ze dne 09. 12. 2021
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR944/079344/2021; ze dne 25. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: 73204/2022-MURI/OVÚ/00018; ze dne 15. 03. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 11. 2021
offline verze 24. 11. 2021
digitalizovaná verze 24. 11. 2021
databáze POVIS 24. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i