Povodňový plán obce VyšehořovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Vyšehořovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2023/023825; ze dne 01. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí
Č. j.: MÚBNLSB-OŽP-98438/2023-BUCJA; ze dne 03. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 04. 2023
offline verze 21. 04. 2023
digitalizovaná verze 21. 04. 2023
databáze POVIS 21. 04. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i