Povodňový plán města Vrbno pod PradědemPOVODŇOVÝ PLÁN města Vrbno pod Pradědem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 00598/922/45.03/2017; ze dne 30. 01. 2017
Lesy České republiky, s.p. - ST-OP Odry
Č. j.: LCR005746/2017; ze dne 06. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MUBR/10593-17/ro - OŽP-756/2017/pro; ze dne 27. 02. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2020
offline verze 15. 12. 2020
digitalizovaná verze 15. 12. 2020
databáze POVIS 15. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i