Povodňový plán obce VitiněvesPOVODŇOVÝ PLÁN obce Vitiněves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2020/046553; ze dne 23. 11. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MuJc/2021/11568/ZP/Run; ze dne 11. 05. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2020
offline verze 10. 12. 2020
digitalizovaná verze 10. 12. 2020
databáze POVIS 10. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i