Povodňový plán obce VikýřovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Vikýřovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-49286/2020/5419; ze dne 18. 12. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR941/010160/2021; ze dne 19. 01. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor krizového řízení
Č. j.: MUSP 33742/2021; ze dne 22. 03. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 12. 2022
offline verze 09. 12. 2022
digitalizovaná verze 09. 12. 2022
databáze POVIS 09. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i