Povodňový plán městyse Velké PoříčíPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Velké Poříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001346/2015; ze dne 30. 04. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/8850; ze dne 08. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Náchod - Odbor životního prostředí
Č. j.: 8347/2016/ŽP; ze dne 09. 02. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 10. 2023
offline verze 10. 10. 2023
digitalizovaná verze 10. 10. 2023
databáze POVIS 10. 10. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i