Povodňový plán města Velké PavlovicePOVODŇOVÝ PLÁN města Velké Pavlovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-31328/2020/5419; ze dne 10. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUH/64815/20/492; ze dne 06. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 11. 2020
offline verze 09. 11. 2020
digitalizovaná verze 09. 11. 2020
databáze POVIS 09. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i