Povodňový plán města Velké MeziříčíPOVODŇOVÝ PLÁN města Velké Meziříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM021220/2015-219/Ro; ze dne 24. 08. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR 952/001671/2015;; ze dne 23. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: ŽP/37265/2015 /5292/2015-vrano; ze dne 24. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 02. 2022
offline verze 25. 02. 2022
digitalizovaná verze 25. 02. 2022
databáze POVIS 25. 02. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i