Povodňový plán obce Velké AlbrechticePOVODŇOVÝ PLÁN obce Velké Albrechtice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/12848/2021/922/45.01; ze dne 13. 07. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bílovec, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: MBC/22633/21/ŽP/kla 2589/2021; ze dne 25. 08. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 03. 2022
offline verze 01. 03. 2022
digitalizovaná verze 01. 03. 2022
databáze POVIS 01. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i