Povodňový plán obce VědomicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Vědomice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2020/039108; ze dne 09. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Roudnice nad Labem - Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/37307/2020; ze dne 11. 01. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 11. 2020
offline verze 06. 11. 2020
digitalizovaná verze 06. 11. 2020
databáze POVIS 06. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i