Povodňový plán obce VědomicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Vědomice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Roudnice nad Labem - Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 19. 05. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 09. 2020
offline verze 01. 09. 2020
digitalizovaná verze 01. 09. 2020
databáze POVIS 01. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i