Povodňový plán města Valašské MeziříčíPOVODŇOVÝ PLÁN města Valašské Meziříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p., Ing. Marek Viskot
Č. j.: PM-5589/2022/5419; ze dne 16. 02. 2022
Lesy ČR, s.p., Ing. Richard Klement
Č. j.: LCR942/003290/2022; ze dne 17. 03. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěúVM 043969/2022; ze dne 03. 02. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 08. 2022
offline verze 15. 08. 2022
digitalizovaná verze 15. 08. 2022
databáze POVIS 15. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i