Povodňový plán města Valašské MeziříčíPOVODŇOVÝ PLÁN města Valašské Meziříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO 61366/2012 - 219To; ze dne 11. 12. 2012
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 25. 06. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 06. 2021
offline verze 25. 06. 2021
digitalizovaná verze 25. 06. 2021
databáze POVIS 25. 06. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i