Povodňový plán obce ÚtěchovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Útěchov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-10904/2023/5419-TK; ze dne 28. 03. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMT 19525/2023; ze dne 29. 05. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 05. 2023
offline verze 25. 05. 2023
digitalizovaná verze 25. 05. 2023
databáze POVIS 25. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i