Povodňový plán obce ÚstíPOVODŇOVÝ PLÁN obce Ústí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-46009/2021/5419; ze dne 03. 11. 2021
Lesy České Republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/121005/2021; ze dne 25. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
Č. j.: OSUZPD/4480/22-3; ze dne 26. 01. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 10. 2021
offline verze 11. 10. 2021
digitalizovaná verze 11. 10. 2021
databáze POVIS 11. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i