Povodňový plán města ÚsovPOVODŇOVÝ PLÁN města Úsov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005851/2020; ze dne 07. 09. 2020
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-34107/2020/5419; ze dne 07. 10. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMO-ŽP/28474/20; ze dne 20. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 08. 2020
offline verze 10. 08. 2020
digitalizovaná verze 10. 08. 2020
databáze POVIS 10. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i