Povodňový plán obce UhřičicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Uhřičice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-9627/2021/5419; ze dne 12. 03. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Přerov,Kancelář primátora – Oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/054972/2021/KRIZ/KoM; ze dne 09. 04. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 05. 2021
offline verze 31. 05. 2021
digitalizovaná verze 31. 05. 2021
databáze POVIS 31. 05. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i