Povodňový plán obce TvarožnáPOVODŇOVÝ PLÁN obce Tvarožná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-36068/2020/5419; ze dne 23. 09. 2020
Lesy České republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/004647/2020; ze dne 07. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-ČJ/80366-20/BER; ze dne 20. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 06. 2023
offline verze 26. 06. 2023
digitalizovaná verze 26. 06. 2023
databáze POVIS 26. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i