Povodňový plán obce TršicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Tršice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/054437/2023; ze dne 15. 09. 2023
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-17220/2023/5419/ju; ze dne 02. 05. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/277610/2023/OCHR/Gra; ze dne 25. 09. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 09. 2023
offline verze 19. 09. 2023
digitalizovaná verze 19. 09. 2023
databáze POVIS 19. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i