Povodňový plán obce TroubkyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Troubky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM45025/2016-419/To; ze dne 15. 09. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerov, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/126236/2016/KRIZ/Hu; ze dne 19. 10. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 01. 2021
offline verze 25. 01. 2021
digitalizovaná verze 25. 01. 2021
databáze POVIS 25. 01. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i