Povodňový plán obce Troubky-ZdislavicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Troubky-Zdislavice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-58205/2021/5419; ze dne 21. 12. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MeUKM/108960/2021/Po; ze dne 21. 01. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 10. 2021
offline verze 07. 10. 2021
digitalizovaná verze 07. 10. 2021
databáze POVIS 07. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i