Povodňový plán města Třebechovice pod OrebemPOVODŇOVÝ PLÁN města Třebechovice pod Orebem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR947/085892/2021; ze dne 15. 10. 2021
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/046595; ze dne 15. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magisrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí
Č. j.: MMHK/007239/2022; ze dne 12. 01. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 12. 2021
offline verze 02. 12. 2021
digitalizovaná verze 02. 12. 2021
databáze POVIS 02. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i