Povodňový plán obce TěchonínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Těchonín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/12/31860; ze dne 07. 12. 2012
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/005301/2012; ze dne 20. 12. 2012
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žamberk, Odbor obrany a krizového řízení
Č. j.: 27797/2012/OBR; ze dne 03. 12. 2012
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 07. 2023
offline verze 12. 07. 2023
digitalizovaná verze 12. 07. 2023
databáze POVIS 12. 07. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i