Povodňový plán obce TečoviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Ohrožující objekty
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Veronika Paličková Zítová asistentka, úřednice, účetní 608 519 967
Stanislava Zívalíková starostka 577 106 760

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Michal Družbík starosta SDH 731 683 321
Václav Družbík člen JSDH  
Jan Hábl velitel JSDH  
Zdenka Juříková jednatel SDH  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Obec Tečovice Traktor,
nákladní AVIA
František Zívalík
Obec Tečovice Hasičské vozidlo Mercedes,
čerpadla
Michal Družbík

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Tečovice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací / stravovací kapacita
ZŠ a MŠ Tečovice Tečovice 112 Mgr. Marta Miklová 250 / 250

 

Ohrožující objekty

Kontakty na zodpovědné osoby

Ohrožující objekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
MALOUN, s.r.o. Tečovice 369 kancelář 577 112 311
MAT servis s.r.o. Tečovice 368

kancelář,

Petr Matouš - karavany

577 104 667,

604 235 201

OHNÚT Tečovice 13

centrála,

Ing. Jiří Ohnút - provozní ředitel

602 762 328,

603 864 653

Stavebniny Alitron OST Tečovice 378 kancelář 577 105 567
Stavebniny Bobál Tečovice 347 kancelář 577 107 136

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Moravská vodárenská, a.s. Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc zákaznické centrum, havárie 840 668 668,
601 276 276

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
ENAPO Tečovice Tečovice 299 Vedoucí prodejny 800 989 989