Povodňový plán obce TasovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Tasovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-36398/2020/5419; ze dne 08. 10. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo - Odbor životního prostředí - Oddělení vodoprávní
Č. j.: MUZN 185491/2020; ze dne 02. 02. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 12. 2020
offline verze 07. 12. 2020
digitalizovaná verze 07. 12. 2020
databáze POVIS 07. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i