Povodňový plán města SvratkaPOVODŇOVÝ PLÁN města Svratka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/005278/2014; ze dne 19. 12. 2014
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM063411/2014-219/To; ze dne 12. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: ŽP/102/15/VM/1 ; ze dne 18. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2022
offline verze 30. 11. 2022
digitalizovaná verze 30. 11. 2022
databáze POVIS 30. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i