Povodňový plán obce Svatobořice-MistřínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Svatobořice-Mistřín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-9809/2021/5419; ze dne 26. 02. 2021
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/111417/2021; ze dne 19. 04. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: OŽPÚP43758/21/380; ze dne 24. 05. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 07. 2021
offline verze 30. 07. 2021
digitalizovaná verze 30. 07. 2021
databáze POVIS 30. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i