Povodňový plán obce SudkovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Sudkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/052082/2023; ze dne 17. 05. 2023
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-19305/2023/5419/ju; ze dne 10. 05. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor krizové řízení
Č. j.: MUSP 75782/2023; ze dne 05. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 07. 2023
offline verze 11. 07. 2023
digitalizovaná verze 11. 07. 2023
databáze POVIS 11. 07. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i