Povodňový plán obce SudicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Sudice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/21959/2022; ze dne 08. 12. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kravaře, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Č. j.: MUKR 1694/2023; ze dne 02. 02. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 04. 2023
offline verze 04. 04. 2023
digitalizovaná verze 04. 04. 2023
databáze POVIS 04. 04. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i