Povodňový plán obce SuchomastyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Suchomasty

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 16461/2015-323; ze dne 30. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí
Č. j.: MBE 24802/2015/ŽP-Mar; ze dne 08. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 08. 2020
offline verze 31. 08. 2020
digitalizovaná verze 31. 08. 2020
databáze POVIS 31. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i