Povodňový plán města StudénkaPOVODŇOVÝ PLÁN města Studénka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/8972/2023; ze dne 24. 05. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bílovec, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: MBC/18295/23/ŽP/kla 2391/2023; ze dne 28. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 05. 2023
offline verze 17. 05. 2023
digitalizovaná verze 17. 05. 2023
databáze POVIS 17. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i