Povodňový plán města ŠtramberkPOVODŇOVÝ PLÁN města Štramberk

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 01367/922/45.12/2015; ze dne 02. 02. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/000500/2015; ze dne 16. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: 20665/2015/JS; ze dne 21. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2020
offline verze 10. 12. 2020
digitalizovaná verze 10. 12. 2020
databáze POVIS 10. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i