Povodňový plán obce ŠtítinaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Štítina

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR951/003670/2020; ze dne 06. 08. 2020
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/12422/2020/922/45.17; ze dne 11. 08. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát statutárního města Opavy, Kancelář tajemníka, Oddělení havarijního a krizového řízení
Č. j.: MMOP 95882/2020; ze dne 22. 09. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 10. 2020
offline verze 09. 10. 2020
digitalizovaná verze 09. 10. 2020
databáze POVIS 09. 10. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i