Povodňový plán městyse Štěpánov nad SvratkouPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Štěpánov nad Svratkou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM016917/2015-219/Ze; ze dne 29. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/001349/2015; ze dne 01. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/7678/2015/Pe; ze dne 26. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 04. 2024
offline verze 08. 04. 2024
digitalizovaná verze 08. 04. 2024
databáze POVIS 08. 04. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i